Вицепрезидентът Йотова изнесе лекция в Баку

Горда съм, че тук има много млади хора, които изучават езика, историята, кул­турата на моя народ”, каза вицеп­резиден­тът. Илияна Йотова припомни, че Бъл­гария пос­тига своята езикова и духовна самос­тоятел­ност със свещеното дело на двамата братя Кирил и Методий, на тех­ните ученици, които съз­дават днеш­ната кирил­ска азбука.

Днес на нея пишат над 300 милиона човека в цял свят и е една от трите официални азбуки на ЕС”, отбеляза вицеп­резиден­тът.

Илияна Йотова нап­рави и дарение на бъл­гар­ски книги на Цен­търа за бъл­гар­ски език и кул­тура към универ­ситета.

По-рано същия ден, вицеп­резиден­тът откри пред­с­тавител­с­тво на Българо-азербайджанската търговско-индустриална палата в Баку.