Все повече български общини трайно се обезлюдяват

Все повече български общини трайно се обезлюдяват

Все повече общини се обез­людяват трайно. За 15 години броят им се е увеличил двойно. Изис­к­ването за образуване на община е население от 6000 души, а 69 административно-териториални цен­търа вече не отговарят на критерия, съобщи бТВ. До преди 15 години те са били над два пъти по-малко — 32. Основно се обез­людяват пог­ранич­ните райони и Северозападът. Пример за такава община е Трън. За 15 години населението ѝ е намаляло с над една трета. В общината вече живеят малко над 4000 души. Категорични са обаче, че няма да се откажат от мес­т­ното самоуп­рав­ление, защото в противен случай ще трябва да ходят до Пер­ник или Брез­ник за документи, нап­ример. Има и добри примери — общини, които преди десетилетие са на ръба на обез­людяването, но вече са отлич­ници. Една от тях е Божурище, което е увеличило населението си с над 50 на сто, заради близостта си до София.