Експерт остро разкритикува предложената от ГЕРБ мажоритарна система

Експерт остро разкритикува предложената от ГЕРБ мажоритарна система

Народът не е решил да има мажоритарно гласуване. Засега народът е решил въп­росът да се раз­г­леда. Призовавам ГЕРБ да мис­лят преди да дейс­т­ват. Това заяви избор­ният екс­перт проф. Михаил Кон­с­тан­тинов в ефира на БТВ. Той остро раз­к­ритикува пред­ложения вариант на избирателна мажоритарна сис­тема с избор в два тура. “Какво иска ГЕРБ — да има 160 ман­дата?! Искам да кажа на колегите от ГЕРБ — не е хубаво да вземете 160 ман­дата. Като вземете 160 ман­дата, после ще се олеете. Тогава народът те сваля“, категоричен бе математикът и добави, че мажоритарни избори в два тура няма да има. “Задайте си въп­роса защо един­с­т­вено във Фран­ция има нещо подобно. 30 дър­жави от 220, между тях бив­шите френ­ски колонии и бив­шите съвет­ски репуб­лики, прилагат такава сис­тема. Но Мак­рон заяви, че ще я отмени. Всички “прог­ресивни неща“, към които се стремим отпад­наха“, посочи проф. Кон­с­тан­тинов и припомни, че с подоб­насис­тема във Фран­ция с 40 на сто от гласовете са били обрани 80% от ман­датите. По думите му при мажоритарна сис­тема мал­ките пар­тии изчез­ват.