Уволниха зам.-министър на здравеопазването ден след назначението му

Наз­наченият в сряда зам.-министър на здравеопаз­ването Стоил Апос­толов бе освободен от длъж­ност само ден след наз­начав­нето си, стана ясно от съоб­щение на правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Решението е на премиера Бойко Борисов и се дължи на излъчен в „Гос­подари на ефира“ репор­таж за неред­ности и злоупот­реби в лечеб­ното заведение, на което Апос­толов е бил управител. В репор­тажа става дума за фал­шиви операции, извър­ш­вани в бур­гас­ката бол­ница “Бур­гас­мед“, чийто управител е бил Стоил Апос­толов. Предаването раз­каза историята на жена, която претър­пяла операция на коляното, но само по документи, а всъщ­ност ѝ е била нап­равена само пун­к­ция.