Колеги на убития на пътя в Пловдив полицай с инициатива в помощ на семейството му

Колегите на загиналия 36-годишен полицейски служител от Плов­див започ­наха кам­пания в социал­ните мрежи за под­помагане на семейс­т­вото му. Припом­няме ви, че в събота, в града под тепетата, 40-годишна жена с джип КИА връх­летя върху унифор­мен служител и го уби в района на парк „Лаута“ в града. Полицаят е вдиг­нал палка, за да спре за проверка джип, а водач­ката на джипа КИА, която е шофирала бързо, за да избегне сблъсък с пър­вото возило, е нап­равила рязка маневра и е връх­летяла върху полицая. Загиналият остави вдовица и две малки сирачета. „На пътя нямаме право на поп­равителен изпит. Шофьорите трябва винаги да съоб­разяват своето поведение с опас­нос­тите на пътя, трябва да бъдат отговорни не само към своя живот, но и към този на останалите учас­т­ниците в движението“, призова пред радио „Фокус“ — Плов­див инсп. Ботьо Гир­гинов, говорител на КАТ „Пътна полиция“ — Плов­див. По думите му категорично може да се твърди, че през пос­лед­ните години се увеличава броят на теж­ките катас­т­рофи в резул­тат на управ­ление с превишена и несъоб­разена скорост. Това се случва въп­реки наличието на заб­ранителни знаци и ограничения на скоростта.