Арестуваха пловдивски професори за корупция

Двама преподаватели от Универ­ситета по хранителни тех­нологии в Плов­див са били арес­тувани по подоз­рение в коруп­ция, съобщи БиТиВи.

Става дума за проф. Симеон Василев от катедра “Тех­ническа механика“, на когото скоро пред­с­тои пен­сиониране, и проф. Николай Бан­ков, ръководител на катедра “Елек­т­роника“, който има над 25-годишен стаж във вуза. Срещу двамата до момента не е имало по-ранни сиг­нали.

Преди месец обаче студенти се оплакали на рек­тора Кольо Дин­ков, че изпитите в двете катедри умиш­лено се правят със завишена труд­ност и се намеква на учащите, че до добра оценка може да се стигне и по друг начин. Дин­ков подал сиг­нал в полицията и била нап­равена пос­тановка, при която един от професорите получил белязани 300 лв. чрез пос­ред­ник.

Рек­торът каза пред медията, че ако бъде доказана коруп­цията, двамата преподаватели ще бъдат увол­нени.

По думите на студен­тите, единици минавали теж­ките изпити на двамата арес­тувани професори. Били късани и хора, които били добре под­гот­вени.