Врачанските социалисти избраха най-младия лидер в историята си

Врачанските социалисти избраха най-младия лидер в историята си

На провелото се заседание на Облас­т­ния съвет на БСП – Враца, беше изб­ран нов облас­тен пред­седател. Ивайло Лилов, който спечели 2/3 от гласовете, е най-вмладият облас­тен лидер в историята на организацията. Новоиз­б­раният пред­седател обяви, че ще работи за изг­раж­дането на единен и силен екип в цялата област“. Лилов под­черта: „Нашата обща кауза е да променим Бъл­гария и в час­т­ност живота на хората в областта. Започ­ваме от нашата соб­с­т­вена организация. Всичко е в наши ръце, а голямата ми цел е БСП да стане първа политическа сила в областта на пред­с­тоящите мес­тни избори. Като облас­тен пред­седател ще работя проб­лемите на Северозапада да бъдат акцент в работата на Пар­ламен­тар­ната група”. Лилов е роден през 1983 г. във Враца. Има висше образование по политология и икономика. Бил е младежки пред­седател на БСП във Враца, а от 2010 г. работи като организатор към Национал­ния съвет на БСП. Има специализации в Инс­титута по социална интег­рация и към Фон­дация „Фрид­рих Еберт”, член на НС на БСП.