Погнаха ръководството на „Агромах“ за пране на пари, те се разболяха

Погнаха ръководството на „Агромах“ за пране на пари, те се разболяха

Шес­тима души от ръковод­с­т­вото на хол­динга “Агромах“ демон­с­т­ративно са пос­тъпили заедно в бол­ница “Софиямед“, раз­кри говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова. Припом­няме ви, че шефът на „Агромах“ Методи Бачев се прочу със своя вул­гарна реп­лика по адрес на премиера Бойко Борисов при предиш­ния му ман­дат. Той и другите му петима сът­руд­ници е тряб­вало да получат в понедел­ник и втор­ник раз­лични обвинения за данъчни прес­тъп­ления и пране на пари. Трима от тях са квалифицирани като организирана прес­тъпна група от Специализираната прокуратура. Има обвинения и за управителите на “Агромах транс“ и “Агромах Рода“. Самият Бачев трябва да бъде обвинен за пране на пари. Това обаче е било осуетено заради внезап­ното им раз­боляване. Със съдейс­т­вието на глав­ния сек­ретар на МВР Младен Маринов лежащо бол­ните ще бъдат посетени, за да се види дали наис­тина са тол­кова зле, или става въп­рос за демон­с­т­ративно бяг­с­тво от правосъдие.