Двудневен траур в град Бяла

Двудневен траур в град Бяла

Почина 18-годишният Алекс, който бе пребит от роми заради цигара

18-годишният Алекс, който бе пребит жес­токо пред дис­котека в Бяла, почина в събота в русен­с­ката Универ­ситет­ска бол­ница, съоб­щиха от лечеб­ното заведение.

Младежът беше нас­танен с тежка черепно-мозъчна травма в лечеб­ното заведение рано в неделя сут­рин на 9 юли.

На излизане от мес­т­ната дис­котека група роми му поис­кали цигара, а той отказал.

От прокуратурата обяс­ниха, че 32-годишният Вален­тин Маринов е нанесъл удар с ръка в главата на Алекс, при който младежът пада и удря главата си в тротоар­ните плочки. Мъжът, който е криминално проявен, беше оставен за пос­тоянно в ареста. Свидетели каз­ват, че е имало опит за удар с бутилка, но той е бил предот­в­ратен.

След нападението Алекс беше приет в бол­ницата с тежка черепно-мозъчна травма, в кома и с опас­ност за живота.

Район­ният съд в Бяла остави за пос­тоянно в ареста Вален­тин Маринов. Заради случая в града в продъл­жение на дни бяха организирани протести.

В община Бяла вчера беше обявен двуд­невен траур. На 16 и 17 юли са отменени всички официални събития.

КАРЕ:

В Асенов­г­рад готови за протести

Жителите на Асенов­г­рад очак­ват обещанията на общин­с­кото ръковод­с­тво и на полицията да се изпъл­нят в срок, защото в противен случай ще възоб­новяват протес­тите си, каза за „Фокус“ Йор­дан Тодоров от Инициатив­ния комитет на протес­тиращите в Асенов­г­рад и баща на едно от децата, които бяха напад­нати при сблъсък между цигани и членове на отбора по кану-каяк край язовир „40-те извора“.

По думите му, едно от дадените обещания е спазено – вече е осигурена охрана за греб­ците в Асенов­г­рад. „Дадени са обещания и за събаряне на незакон­ните пос­т­ройки, за раз­к­риване на приемна на МВР и повече полицейско присъс­т­вие, както и за изсел­ването на незаконно пребиваващите и без адресна регис­т­рация в циган­с­кия квар­тал. Очак­ваме всичко да се изпълни. Ние заявихме, че ако до 15 дни няма видими резул­тати и нап­редък, ще възоб­новим протес­т­ните си дейс­т­вия. Вече е изминала сед­мица“, посочи Тодоров.