Жителите на Ново Лески протестираха срещу мраморна кариера

Жителите на село Ново Лески, благоев­г­рад­ско протес­тираха срещу пред­с­тоящото изземане на инер­тни и мраморни материали в района.

Ново Лески се намира между градовете Гоце Дел­чев и Хаджидимово. Селото е заобиколено от красива природа, а в него живеят малко над 400 души.

Хората твър­дят, че кариерата ще замърси въз­духа и ще поп­речи на живота на редица редки видове. Кариерата е близо и до минерален извор, както и до нивите и лозята на мес­т­ните, предаде БиТиВи.

Жителите блокираха пътя за Гър­ция и поис­каха Минис­тер­с­кия съвет да не под­писва кон­цесията на кариерата.

Десис­лава Йованович посочи, че кабинетът на Орешар­ски е дал кон­цесията бук­вално в пос­лед­ния момент — дни преди да подаде оставка.

Кметът Георги Ван­калов комен­тира, че искат да сезират властта да провери дали са спазени изис­к­ванията за отк­риване на кариерата. По думите му със сигур­ност има под­молен начин за взимане на документи. Йованович добави, че дори няма нап­равен ОВОС.