Манолова призова жените да отделят време за профилактика

“Под­к­репата, вдъх­ването на кураж, на сила за живот, на жени с диаг­ноза рак на гър­дата е трудно, но е много важно“, това заяви омбуд­с­манът Мая Манолова.

Когато Манолова е чула диаг­нозата, под­к­репата на близ­ките й е помог­нала най-много и е била най-важна.

“Диаг­нозата съв­падна с моето решение да оставя политиката и да се включа в със­тезанието за омбуд­с­ман“, каза Манолова.

Половин година преди диаг­нозата, Манолова е организирала без­п­латни прег­леди за шивачки в Кюс­тен­дил. Тогава лекарите, които са прег­леж­дали жените, многок­ратно са й казали да отдели време и да я прег­ледат.

“Тогава аз не отделих тези 10 минути. Когато половин година по-късно чух диаг­нозата при един профилак­тичен прег­лед, това бе най– големият ми кош­мар. Бях бясна на себе си“, каза Манолова и призова хората да отделят време, за да се прег­ледат.

“Ако не за себе си, нап­равете го за близ­ките си, които ви обичат“, допълни тя.