За опашки по границите алармира ГД „Гранична полиция”

За опашки по границите алармира ГД „Гранична полиция”

На българо-гръцката граница на ГКПП “Маказа и “ГКПП“ Кулата трафикът е интен­зивен. На ГКПП “Маказа“ има 1 км колона от леки автомобили на изход. Това сочат данни към 12.00 часа, пуб­ликувани на сайта на ГД “Гранична полиция“. Препоръчва се изпол­з­ването на алтер­нативни мар­ш­рути през ГКПП “Златог­рад“, ГКПП “Ивай­лов­г­рад и ГКПП “Капитан Петко вой­вода“. 

На границата с Румъния на ГКПП “Дунав мост-Видин“ движението е натоварено и има 1 км опашка от товарни автомобили на изход. На българо-сръбската граница на ГКПП “Калотина“ трафикът е интен­зивен на вход. На границата с Тур­ция на ГКПП “Капитан Анд­реево“ движението е натоварено в двете посоки. На българо-македонската граница трафикът е нор­мален на всички ГКПП.

Фериботът Оряхово — Бекет работи само в свет­лата част от деня поради ниско ниво на река Дунав. На румън­ска територия от 12.00 ч. до 20.00 ч. движението за товарни автомобили над 7.5 т ще бъде ограничено, поради високите дневни тем­ператури.