Учениците масово се насочват към професионалните паралелки и училища

За над 62% от учениците записани в професионалните паралелки и училища професионалното образование е първи избор при кандидатстване, показват първоначалните данни за приема през тази година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката. От 21 966 ученици в професионални гимназии и паралелки 13 810 са записани след 7 клас по първо желание в първо класиране. Общо 17 993 или почти 82% осмокласници са приети по първо и второ желание в професионална гимназия или паралелка. Изборът на 46% от учениците определя засега като най-търсени следните специалности: Компютърна техника и технологии, Икономическа информатика, Автотранспортна техника, Икономика и мениджмънт Механизация на селското стопанство, Производство на кулинарни изделия и напитки, Кетъринг, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, Системно програмиране, Организация на хотелиерството, Организация на туризма и свободното време, Строителство и архитектура, Приложно програмиране, Оперативно счетоводство и Банково дело. 515 ученици са записани вече в паралелките по новата професия „Приложно програмиране“. До началото на учебната година ще бъдат готови типовите и училищни планове и учебни програми по всички специалности, по които е реализиран прием за учебната 2017-2018 г., обявиха от МОН.