Бивш генерален директор на БНР постави под въпрос конкурса за шеф на БНТ

В понеделник и вторник, 21 и 22 август, Съветът за електронни медии (СЕМ) провежда поредното изслушване на шестимата кандидати за шеф на БНТ в лицето на Сашо Йовков, Валери Тодоров, Тома Иванов, Иван Гарелов, Константин Каменаров и Емил Кошлуков. Независимо от изхода на изслушванията обаче, конкурсът може да се окаже невалиден. Причина за това може да стане жалба на бившия генерален директор на БНР Радослав Янкулов, с която той иска обявяването на процедурата, която трябва да бъде финализирана на 23 август, за незаконосъобразна. В писмо, изпратено до медиите, Янкулов припомня, че приетият от СЕМ Правилник за избор на генерален директор на БНТ и БНР е обжалван от него пред петчленен състав на ВАС. „Към настоящия момент делото, образувано по моята жалба, не е приключило с окончателен съдебен акт. По тази причина Правилникът за избор на генерален директор на БНР и БНТ не е влязъл в сила. Затова изборът на генерален директор на БНТ ще бъде опорочен, независимо кой от кандидатите ще спечели конкурса“, категоричен е Янкулов и добавя, че в момента няма валидни правила, по които изборът да бъде финализиран тази седмица, тъй като правилникът, по който през последните години бяха избирани генерални директори на двете обществени медии, е отменен с решение на СЕМ от 2016 година, а новите процедурни правила не са влезли в сила. Според бившия шеф на БНР в оспорваните от него процедурни правила има три основни пропуска, които ги правят негодни - няма адекватни изисквания и критерии за професионалната компетентност и опит на кандидатите; не е осигурена необходимата публичност и прозрачност при провеждане на конкурса; не е гарантирана обективността при избора на генерални директори и няма заложени обективни критерии за оценка на концепциите и представянето на кандидатите по време на изслушванията.