Екокатастрофа след пожара в Кресненското дефиле

Екологична катас­т­рофа остави след себе си пожарът, който се раз­вихри в чет­вър­тък в Крес­нен­с­кото дефиле и обх­вана около 16 000 декара, от които 13 000 са гори. Пожарът продъл­жаваше да бушува и през вчераш­ния ден. При пожара, лум­нал по обед в чет­вър­тък край симит­лийс­кото село Меч­кул, изгоряха хиляди декари треви, храсти, гори — широколис­тна и иглолис­тна, унищожени бяха дребни и без­защитни животин­ски видове. За щас­тие, няма жер­тви сред населението на селата Сенокос, Стара Кресна и Ощава. Изпепелени са няколко къщи и лек автомобил. Случилото се е истин­ска екологична катас­т­рофа, изтъкна дирек­торът на Югозапад­ното дър­жавно пред­п­риятие инж. Дамян Дамянов. “Ще ни трябва най-малко една година, за да изчис­тим терена. Ще са необ­ходими между 13 и 15 милиона лева за ново залесяване. И поне 50 години, за да има отново такива дър­вета, които изгоряха в пожара“, допълни той. Меж­дув­ременно, в неделя кметът на община Кресна Николай Геор­гиев обяви пред БНР, че ситуацията е овладяна, а в гасенето на пожара учас­т­ват над 600 души. Очаква се най-късно днес и пос­лед­ните огнище на огнената стихия да бъдат потушени.