ВЕЧЕРИТЕ С ФИЛМИТЕ И КНИГИТЕ НА АНЖЕЛ ВАГЕНЩАЙН

ВЕЧЕРИТЕ С ФИЛМИТЕ И КНИГИТЕ НА АНЖЕЛ ВАГЕНЩАЙН

в Национал­ния клуб на БСП продъл­жават на 11 октом­ври 2017 г., сряда, от 18.00 ч. в кинозалата на ул.“Позитано“ №20, с прожек­цията на филма “Звезди“.

Играл­ният филм „Звезди“ е кооп­родук­ция на Гер­ман­с­ката демок­ратична репуб­лика и Бъл­гария от 1959 година. Сценарист  Анжел Ваген­щайн. Режисьор  Кон­рад Волф/Рангел Въл­чанов. Оператор Вер­нер Бер­г­ман. Музика Симеон Пирон­ков. В ролите: Саша Крушар­ска , Юрген Фрорип, Ерик Клайн, Стефан Пей­чев, Георги Наумов, Иван Кон­дов, Милка Туй­кова, Щилян Кънев, Найчо Пет­ров, Елена Хранова, Лео Кон­форти, Григор Вач­ков, Юрий Яков­лев, Ицхак Финци и др. Фил­мът е носител на Специална наг­рада на журито, Кан, 1959, на Първа наг­рада и почетен дип­лом, Единбург,1959, на Златно копие на главата на воина от Паленке, Акапулко, 1959, на Златен медал на Светов­ния фес­тивал на младежта и студен­тите, Виена, 1959, на Първа наг­рада, Лил, 1960, на Наг­рада за най-добър филм, Аделаида, 1961 и на други отличия.