ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ НА СОЦИАЛИСТИТЕ В КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

ФЕДЕРАЦИЯТА НА СОЦИАЛИС­ТИТЕ В СРЕД­НОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ФЕДЕРАЦИЯТА НА СОЦИАЛИС­ТИТЕ ВЪВ ВИС­ШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА

ВИ КАНЯТ ПО СЛУЧАЙ

1 НОЕМ­ВРИДЕН НА НАРОД­НИТЕ БУДИТЕЛИ

на прожек­ция на бъл­гар­с­кия игрален филм

БОРИС I“

част 1ПОК­РЪС­Т­ВАНЕТО“ — на 30 октом­ври, понедел­ник, от 18.00 ч.

част 2СЛОВО ЗА БУК­ВИТЕ“- на 1 ноем­ври 2017 г., сряда, от 18.00 ч.

Сценарист Анжел Ваген­щайн. Режисьор Борис­лав Шаралиев. Музика Веселин Николов. Оператор Венец Димит­ров. В глав­ните роли: Стефан Данаилов, Борис Луканов, Антони Генов, Анета Пет­ров­ска, Коста Цонев, Пламен Дон­чев и др.

и на праз­нична среща

на 1 ноем­ври 2017 г., сряда, от 18.00 ч.,

преди прожек­цията на играл­ния филм “Борис I — Слово за бук­вите“.

Очак­ваме Ви в кинозалата на Национал­ния клуб на БСП,

ул. “Позитано“ №20