Патриотичен акт: Кметът на Елин Пелин забрани Хелоуин

Патриотичен акт: Кметът на Елин Пелин забрани Хелоуин

Праз­нуването на Хелоуин днес в дет­с­ките градини, училищата и читалищата в община Елин Пелин е заб­ранено за втора година. Това става със заповед на кмета на града Ивайло Симеонов, предаде БНР. Кметът обяс­нява решението си с това, че праз­никът, който е по-популярен в САЩ и Западна Европа, засен­чва бъл­гар­с­кия Ден на будителите. Той комен­тира, че миналата година децата дори не знаели защо почиват на 1 ноем­ври и мис­лели, че е заради Хелоуин, а не заради Деня на будителите. „В този праз­ник няма нищо хрис­тиян­ско, а будителите, тези хора, заради които сме това, което сме, остават на заден план“, каза Симеонов. Той добави, че в Деня на будителите в Елин Пелин ще има факелно шес­т­вие и тър­жес­тва.

Според Уикипедия произ­ходът на т.нар. праз­ник Хелоуин идва от древ­ните келти, които пос­рещали своята Нова година Сауин в края на октом­ври. Те живеели с вяр­ването, че в нощта срещу нея починалите през изминалата година навес­тяват земята в тър­сене на живи тела, в които да се вселят. За да се пред­пазят, кел­тите гасели огъня в огнищата и се опит­вали да изг­леж­дат кол­кото се може по-страшно – обличали животин­ски кожи и глави, надявайки се да изп­лашат привиденията. Събирали се около огньове, запал­вани от друидите жреци, уст­рой­вали гадания.