Драстично завишени норми на фини прахови частици

Драстично завишени норми на фини прахови частици

С началото на отоп­лител­ния сезон дой­доха и драс­тично завишени норми на фини прахови час­тици във въз­духа. През изминалата сед­мица най-високи показатели бяха отчетени в Горна Оряховица, предава „Нова телевизия”. В три квар­тала на София също са отчетени стой­ности над нор­мата на замър­сяване. От началото на година до днес над 60 пъти въз­духът в Горна Оряховица е бил с отк­лонение от нормата,бие тревога телевизията, цитирана от Аген­ция КРОСС. Отговорни за покач­ване нивата на замър­сителите са тран­с­пор­т­ния трафик и традицион­ното за сезона отоп­ление на твърдо гориво. Не на това мнение обаче са всички жители на града. Заради замър­сения и зап­рашен въз­дух у нас, общините, като Гор­нооряхов­с­ката, имат препоръки да намалят сериозно нивата на замър­сяване. Фините прахови час­тици могат да причинят сериозни проб­леми с дишането и гор­ните дихателни пътища. Според специалис­тите, най-рисковата група е на хронично болни пациенти. А статис­тиката показва, че със 118 смър­тни случая на 100 000 души, Бъл­гария се нарежда сред пър­вен­ците в света по смър­т­ност заради мръс­ния въз­дух. В световен мащаб жер­т­вите на мръс­ния въз­дух са 7 милиона.