Ало-измамниците вече се представят за Бойко Борисов и Сотир Цацаров

Ало-измамниците вече се представят за Бойко Борисов и Сотир Цацаров

Телефонни измамници звънели и в прокуратурата, съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова

5 млн. лв. са дали довер­чиви въз­рас­тни хора на телефонни измам­ници, сочи статис­тика на полицията. Само в София сумата е около 2 млн. лв. През пър­вите 10 месеца на годината са регис­т­рирани над 680 телефонни измами, раз­к­ритите прес­тъп­ления са над 130, а заловените измам­ници – 54. Една от изпол­з­ваните так­тики на мошениците е да се пред­с­тавят за полицаи. Потър­пев­шите са стотици, затова и МВР започна обучителна кам­пания как да се раз­личават истин­с­ките от фал­шивите служители на реда.В най-новите сценарии за ало-измами вече се изпол­з­ват имената на премиера Бойко Борисов и на глав­ния прокурор Сотир Цацаров, предуп­реди по „Нова телевизия” говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова. Според нея измам­ниците се пред­с­тавят за премиера или глав­ния прокурор, обяс­нявайки, че те лично ръководят полицейска операция. Арнаудова предуп­реди хората да не вяр­ват на телефонни обаж­дания, според които Борисов и Цацаров лично ръководят полицейска акция за раз­к­риване на измам­ници. Това е най-новата схема за измама, уточни говорителят на глав­ния прокурор. Тя дори призна и че лично е ставала два пъти обект на схема на телефонни измам­ници.

Измам­ниците опитали да прекарат Арнаудова преди около година. И двата пъти ало-измамниците се обаж­дали в прокуратурата — вед­нъж на мобилен и вед­нъж на стационарен телефон. Арнаудова обясни и че не се е хванала на измам­ните схеми. По думите ѝ пър­вият път ало-измамниците се пред­с­тавили за племен­ницата на говорителя на глав­ния прокурор. “Когато ми се обадиха, ми казаха: “Лельо, ти ли си?“ И аз отвър­нах: “Да, аз съм“, обясни Арнаудова. После “племен­ницата“ на Арнаудова обяс­нила, че е претър­пяла път­нот­ран­с­пор­тно произ­шес­т­вие. Тогава Арнаудова се усетила, че става въп­рос за измама, защото племен­ницата ѝ била ученичка. “Опитах се да играя играта, за да помогна в полицейс­кото раз­с­лед­ване, но те се усетиха, че аз не под­давам и прек­ратиха комуникацията“, обясни говорителят на Сотир Цацаров. Вторият път, когато схема­джиите се опитали да премет­нат Арнаудова било по схемата “помощ на близък, на който му пред­с­тои операция“. Измам­ниците обяс­нили на Арнаудова, че неин близък е в бол­ница и му пред­с­тои операция, за която трябва тя да предос­тави съот­вет­ната сума. Говорителят на глав­ната прокуратура не се хванала и този път. На телефон 112 официални са подадени 11 000 сиг­нала за измама. Регис­т­рираните в полицията случаи на такава измама са 645, а раз­к­ритите случаи — 89. Нюз.бг. припомня, че МВР организира серия от срещи между раз­с­лед­ващи полицаи и граж­дани в София. Срещите целят въз­рас­т­ните хора да се запоз­наят по-обстойно с схемите за ало-измами. На пър­вата такава среща, която се проведе в Чет­върто районно управ­ление в София, стана ясно, че по данни на МВР през нас­тоящата година телефон­ните измам­ници са задиг­нали около 1 млн. лв.