Строителни бригади влязоха в наводнените къщи в Бургаско

Строителни бригади влязоха в наводнените къщи в Бургаско

Строителни бригади влязоха в навод­нените от потопа къщи в Бур­гаско. Две сед­мици след бед­с­т­вието започна въз­с­тановяването на пов­редените от водата домове. Парите за ремонта са от есемесите, съб­рани с благот­ворител­ната кам­пания на БЧК. Строителите влязоха най-напред в най-пострадалото от навод­ненията село Ливада, съобщи Би Ти Ви. След като всички негодни за живеене къщи тук бъдат ремон­тирани, бригадите ще се прех­вър­лят към след­ващите пос­т­радали села – Пол­ски извор и Черни връх. Изчис­лено е, че съб­раните пари са дос­татъчни за основен ремонт на по две помещения във всяка къща. Общес­т­вен съвет, със­тавен от пос­т­радали от навод­нението жители на селото, огледа къщите и определи с кои да започне ремон­тът. Жельо Вар­дун­ски, кмет на община Камено, посочи, че най-важното е мръсотията да се махне, да се сменят подовите нас­тилки и да се боядиса.

Всички пос­т­радали семейс­тва в Ливада трябва отново да имат дом до края на след­ващата сед­мица. Не повече от сед­мица ще е необ­ходима за ремонт и в останалите две села в община Камено, където навод­нените къщи са значително по-малко.

36 къщи в селата Ливада, Пол­ски извор и Черни връх остават негодни за живеене, но в тях живеят хора, защото нямат къде другаде да отидат. За това община Камено е взела решение съб­раните от кам­панията сред­с­тва – малко над 160 000 лв., да бъдат изпол­з­вани за ремон­тни дей­ности. В Бур­гас с дарените сред­с­тва ще бъдат заменени пов­редените елек­т­рически уреди – перални, гот­вар­ски печки и хладил­ници. Съб­раната от хората сума обаче не стига за всички семейс­тва, необ­ходими са около 150 000 лв.