Експерт: Очаква ни по-мека зима, първи сняг около 20 ноември

Експерт: Очаква ни по-мека зима, първи сняг около 20 ноември

Очаква ни срав­нително топла зима, каза в предаването „Тази сут­рин” по Би Ти Ви климатологът доц. д-р Георги Рачев. Има раз­нобой дали ще е с нор­мални валежи, или с по-малко валежи, допълни той. Снежно бед­с­т­вие като това, което ни сполетя през януари, не се очаква, под­черта той. По думите му скоро се очаква зас­тудяване, което обаче няма да е фатално, а просто ще дос­тиг­нем нор­мал­ните тем­ператури за края на месец ноем­ври.

От след­ващия понедел­ник ни очаква доста по-хладно време. На19 и 20 ноем­ври е въз­можно в Западна Бъл­гария да видим и пър­вите снежинки, каза още д-ц. д-р Георги Рачев. На изток обаче тем­пературите ще са над 1213 градуса, отбеляза той.

Климатологът определи инфор­мацията за облак с радиация като фал­шива новина.   „Нищо странно няма в облака. Специалис­тите обяс­ниха, че не може да има авария в АЕЦ, защото трябва да има и йод, и цезий. Това е радиоак­тивен елемент, който се проявява при произ­вод­с­т­вото на платина или изделия от платина”, каза той.

Стой­нос­тите са далеч под нор­мите, които са опасни за човеш­кото здраве. Усещат го само уредите. Така и не стана ясно откъде се е появил, но той вече не същес­т­вува”, под­черта доц. д-р Георги Рачев.