БСП напусна парламента до оставката на Главчев, сезира европосланиците за цензурата в НС

БСП напусна парламента до оставката на Главчев, сезира европосланиците за цензурата в НС

БСП напуска пар­ламента! Пред­седателят на пар­тията Кор­нелия Нинова иска срещи с европейс­ките пос­ланици.

“Ще учас­т­ваме само в три заседания дотогава — при гласуването на остав­ката на Димитър Глав­чев, при обсъж­дането и гласуването на бюджета на дър­жавата и при обсъж­дането и гласуването на вота на недоверие“, съобщи лидерът на опозицята.

Заместник-председателят на групата Жельо Бой­чев добави: „Няма как да влезем, докато Димитър Глав­чев е пред­седател“.

Вместо това народ­ните изб­раници започ­ват срещи в избирател­ните си райони.

Внесохме искането за остав­ката на г-н Глав­чев. Yе поис­каме среща с всички европейски пос­ланици. Вчераш­ният ден беше изк­лючително важен за Бъл­гария и за европ­ред­седател­с­т­вото.

Вчера Крис­тиан Вигенин тряб­ваше да внесе проект за приоритетите на европ­ред­седател­с­т­вото ни. Ние сме поели ангажимент да помагаме на правител­с­т­вото. Минути преди този проект да бъде внесен, пред­седателят на пар­ламента изгони лидера на най-голямата опозиционна пар­тия. Така ГЕРБ съз­дава политическо нап­режение.

Ще си платим глобите, а дотогава нашите депутати ще отидат по избирател­ните си райони, за да се срещат с граж­даните и да обсъж­дат проб­лем­ните за тях въп­роси.

Социалис­тите вече съб­раха необ­ходимите под­писи, с които искат остав­ката на пред­седателя на пар­ламента Димитър Глав­чев. «Прев­ръщаме се в режим тип Северна Корея. В ГЕРБ има един лидер, но пар­ламен­тар­ният лидер на ГЕРБ призова всички да обичаме цен­т­рал­ния нападател, да му се рад­ваме, да го привет­с­т­ваме. Пред­лагам сут­рин да започ­ваме със стихот­ворение или пес­ничка по повод министър-председателя, за да има едно добро раз­бирател­с­тво. Това каза в кулоарите на пар­ламента преди вчераш­ното пленарно заседание Драгомир Стой­нев от БСП. Той нап­рави изяв­лението по повод думите на зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, че никой няма право да обижда премиера.

Остав­ката на пред­седателя ще бъде гласувана днес.