Задържаха полицай да шофира с над 3 промила алкохол

Задържаха полицай да шофира с над 3 промила алкохол

Начал­ник на група в сек­тор “Криминална полиция“ в Хас­ково е заловен да шофира в пияно със­тояние. Дрегерът е отчел 3,39 промила алкохол. 49-годишният служител на МВР е задър­жан, докато шофира лекия си автомобил по ул. „Чер­вена стена“. Мъжът се казва Орлин Геор­гиев, съобщи Дарик радио, като се позова на анонимни източ­ници. Дирек­торът на хас­ков­с­ката полиция Ангел Цан­ков пот­върди инфор­мацията и уточни, че започва дис­цип­линарно произ­вод­с­тво срещу под­чинения му. По неофициална инфор­мация срещу Орлин Геор­гиев е бил подаден сиг­нал и така е бил хванат да кара пиян. Цивил­ният полицай е дъл­гогодишен служител в сек­тора и вероятно ще бъде увол­нен дис­цип­линарно, предаде мес­т­ният сайт Хас­ково нет.

През фев­руари в Плов­див беше задър­жан служител на МВР, след като шофирал пиян, вдиг­нал скан­дал на път­ник в кола и го съборил на земята, припомня Дир.бг. Тогава дрегерът отчете 1,47 промила алкохол. По раз­пореж­дане на тогаваш­ния служебен минис­тър Пламен Узунов полицаят беше отс­т­ранен от длъж­ност и срещу него беше образувано дис­цип­линарно произ­вод­с­тво. Месец по-късно пък друг служител на МВР предиз­вика верижна катас­т­рофа на кръс­товището на булевар­дите “Никола Мушанов“ и “Въз­к­ресение“ в столич­ния кв. “Красна поляна“. Тогава полицаят отказа да даде проба за алкохол, но очевидци раз­казаха, че е бил видимо пиян, пред­с­тавил се за пол­ков­ник и опитал да избяга. После се появил негов близък, който опитал да се пред­с­тави за водач на автомобила пред КАТ.