Напрежение в коалицията: Валери Симеонов обвини премиера в еднолични решения

Напрежение в коалицията: Валери Симеонов обвини премиера в еднолични решения

Вицеп­ремиерът и съп­ред­седател на „Обединени пат­риоти“ Валери Симеонов атакува премиера Бойко Борисов. В интервю за ПИК, Симеонов казва, че е той и колегите му Красимир Каракачанов и Волен Сидеров са силно въз­мутени от поведението на Бойко Борисов, който се дър­жал като самов­лас­тен влас­телин и управ­лявал дори и Народ­ното съб­рание. Повод за изяв­лението на Симеонов бе остав­ката на зос­корош­ния пар­ламен­тарен шеф Димитър Глав­чев: „Изк­лючително некорек­тно е аз да научавам от медиите за поред­ното освобож­даване на човек, и то на пред­седател на Народ­ното съб­рание”, казва вицеп­ремиерът. Той обясни, че в началото на 44-ия пар­ламент ГЕРБ са водили преговори с „Обединени пат­риоти“, в резул­тат на които Глав­чев е получил под­к­репата на националис­тите.

Според Валери Симеонов, остав­ката на шефа на пар­ламента е еднолично решение на премиера. „Борисов решава това еднолично. Пов­тарям, че това е еднолично поведение, което е недопус­тимо в коалиционен фор­мат. Още повече, че с тази намеса в пар­ламента Борисов прави поредна грешка, защото той на първо място е премиер и не трябва да заб­равя това. Няма защо да се допит­ват до него пред­седателят на НС или депутатите дали да подадат оставка или не. Това е абсолютен гаф! Ако са искали да обменят мнение, можеше да се видят с Глав­чев някъде вечерта, а не в пар­ламента. Какво е това демон­с­т­ративно отиване в пар­ламента и отс­т­раняване на пред­седателя на Народ­ното съб­рание? И после ще оспор­ваме упреците на опозицията, че изпъл­нител­ната власт коман­два законодател­ната. Как ще стане, като вече има три такива случая – с Делян Доб­рев, с Антон Тодоров и сега с Глав­чев. Министър-председател три пъти да се намесва за решения, свър­зани с пар­ламен­тарна група, някак е доста ком­п­рометиращо“, заявява Валери Симеонов.