Бившият шеф на „Напоителни системи“ Георги Харизанов оглави телевизия „Европа“

Бившият шеф на „Напоителни системи“ Георги Харизанов оглави телевизия „Европа“

Близ­кият до ГЕРБ бивш дирек­тор на „Напоителни сис­теми“ и нас­тоящ „политолог“ Георги Харизанов е новият шеф на телевизия „Европа“. За промяната в ръковод­с­т­вото съобщи медията чрез прес­съоб­щение, цитирано от Епицен­тър.

Харизанов, който поема поста изпъл­нителен дирек­тор, ще продължи да води предаването “Реак­ция“ — съв­мес­тен проект на телевизията с Инс­титута за дясна политика. Кабел­ната новинар­ска телевизия има 16-годишна история. Тя е основана от Емил Стоянов, а пър­вата ѝ емисия е излъчена на 14 април 2001 г. в студиото ѝ в Плов­див.