Честито на много лета!

Честито на много лета!

Тодоре, понеже „сетне е по-дльогу от сга” и преминала вода воденица не върти – ти пази витал­ния си дух по дет­ски отк­ровен и по мъжки неп­рек­лонен. Чес­тит да си на 75!