Жандармерия влезе в ромската махала на Ихтиман

Жандармерия влезе в ромската махала на Ихтиман

Прокуратурата повдигна обвинения на баща и син за побоя над полицаи

Акция на жан­дар­мерията е имало вчера сут­ринта в ром­с­ката махала на Ихтиман след сблъсъците между полицаи и роми на 6 фев­руари, предаде “Нова телевизия“. Засиленото присъс­т­вие на органите на реда идва след съз­далото се нап­режение и нанесен побой на полицаи. Двама души от махалата все още са в ареста заради насени удари спрямо двама служители на реда. По инфор­мация на медията четирима младежи са издир­вани заради насилието.

МВР съобщи, че става дума за пред­варително планирани дейс­т­вия, насочени срещу криминал­ния кон­тин­гент в града и целящи недопус­кане на ескалация на нап­режение в района. Акцията е започ­нала в 6.30 ч. сут­ринта като от ведом­с­т­вото посоч­ват, че и в момента полицаите издир­ват лица от криминал­ния кон­тин­гент. Битите полицаи в Ихтиман са били напад­нали от група от 60 цигани. Това заяви пред Би Ти Ви шефът на Район­ното управ­ление в Ихтиман Лъчезар Колев, цитиран от news.bg. И двамата потър­певши служители на реда са извадили медицин­ски удос­товерения за нараняванията си, обясни Колев. Един от потър­пев­шите полицаи заяви: “Не ни дадоха да вземем водача. Дър­паха ни, бутаха ни, не ни изпъл­няваха раз­пореж­данията. Всичко продължи около 15 минути.“ По думите им и преди е имало подобно ситуации в ром­с­ката махала, но никога не се е стигало до чак такава агресия. Ромите от Ихтиман обаче се оправ­дават с анонимен видеок­лип, показ­ващ полицейски произ­вол със задър­жан граж­данин от ром­ски произ­ход. Начал­никът на район­ното управ­ление Лъчезар Колев пот­върди, че кад­рите са от сградата му, а зас­нетият мъж е криминално проявен, който в момента е в софийс­кия зат­вор. Той добави, че е не е бил инфор­миран за подобен случай, и посочи, че не би тряб­вало да има такова отношение към задър­жан.

Вечерта на 6 фев­руари в града се стигна до сблъсъци между служители на реда и роми, след като полицаи опитали да арес­туват шофьор без книжка. Шофьорът на джип опитал да избегне полицейска проверка, като не се под­чинил на знак да спре, ударил пат­рулен автомобил, избягал и се скрил в махалата. При проверка на адреса на водача избух­нал скан­дал между неговите родители и полицаите, а впос­лед­с­т­вие се стиг­нало до сблъсъци с роми от квар­тала. Пос­т­радали са двама унифор­мени, а родителите на водача са задър­жани. Според хора от ром­с­ката махала бащата на един от издир­ваните е починал, след като унифор­мените нах­лули грубо в дома му. По-късно МВР съобщи, че малко преди 8 ч. в чет­вър­тък е получен сиг­нал, че “на адрес, който не е бил обект на полицейски дейс­т­вия, е починал 65-годишен мъж“. Прис­тиг­нал на мяс­тото медицин­ски екип е установил смъртта, извър­шва се оглед и е образувано след­с­т­вено дело.

каре

Район­ната прокуратура в Ихтиман пов­дигна обвинения на двама души от Ихтиман за нанесения побой над полицаи от града. Пос­т­радали са двама унифор­мени, а родителите на водача са задър­жани. Единият от обвинените – Мюлер Дас­калов, който шофирал джипа, се предаде в полицията още вчера. Той оказал съп­ротива срещу полицейски служител, дър­пал и скъсал унифор­мата му, след което нанесъл удари в лицето му. Другият обвиняем е неговият баща. Според прокуратурата той дър­пал за унифор­мата един от полицаите, скъсал пагоните и джоба ѝ и му нанесъл удар в лицето, за да осуети извър­ш­ването на проверка на сина му.

Двамата са задър­жани за 72 часа. Работата по делото продъл­жава.