Патриарх Неофит: Споменът за дядо Добри да носи не скръб и тъга, а радост и надежда

Патриарх Неофит: Споменът за дядо Добри да носи не скръб и тъга, а радост и надежда

По човешки скър­бим за края на зем­ния път на новоп­рес­тавилия се дядо Добри и се молим Бог да приеме душата му в селенията на правед­ните, се казва в обръщение на пат­риарх Неофит по повод кон­чината на Добре Доб­рев, изп­ратено от прес­служ­бата на Светия синод. Народът го наричаше “светеца от Бай­лово“ не само заради без­корис­т­ното му служение и даряване, а и заради чис­тото изповедание и живеене на праотечес­ката ни бъл­гар­ска правос­лавна вяра, се казва още в обръщението на бъл­гар­с­кия пат­риарх за кон­чината на дядо Добри. Пат­риарх Неофит призовава споменът за дядо Добри да носи не скръб и тъга, а радост и надежда, че в Бъл­гария светостта и доб­рот­вор­с­т­вото не са изчез­нали, но Бог по молит­вите на св. Богородица и всички светии ще ни дарява и за в бъдеще с благодат­ните си дарове.