Седми ден 11 села са с прекъснат път до Смолян

Седми ден 11 села са с прекъснат път до Смолян

Седми ден 11 села са с прекъс­нат дос­тъп до Смолян заради активизиралото се през миналата сед­мица свлачищe, което зат­вори пътя Смолян – Мадан. В района е строго заб­ранено преминаването, тъй като има опас­ност от нови свличания, предуп­реди Би Ти Ви. Процепите, които са се образували, се увеличават всеки ден. Имаме въз­мож­ност през GPS-технологията да наб­людаваме движението и на стъл­бовете, които носят елек­т­розах­ран­ването. Радос­тен е фак­тът, че сме взели всички допъл­нителни мерки към този момент, обяви Адриан Пет­ров, зам.-областен управител на Област Смолян.

По думите на кмета на село Търън Явор Говедаров нап­режението сред хората расте и заради опас­ността всеки момент водоп­роводът към селото да се откъсне и да ги остави без вода. Движението на пешеходци в района е абсолютно заб­ранено, но всеки ден стотици хора минават пеш в района на свлачището, за да стиг­нат до работ­ните си места.

Усилията на инс­титуциите са насочени към алтер­натив­ния мар­ш­рут през Влахово, за да може оттам хората да преминават с колите си безопасно. Свлачище зат­руд­нява преминаването и по пътя Котел — Омур­таг. Скал­ната маса е пад­нала по път II-48, на около 200 метра в посока град Котел — село Тича, съобщи БНТ. В учас­тъка движението за леки коли се извър­шва без зат­руд­нения. Движението за теж­котоварни автомобили над 12 тона обаче е временно преус­тановено. Камионите се отбиват от екипи на “Пътна полиция“ в района на кръс­товище “Петолъчка“ и “Кунак Търла“. Заб­раната ще важи поне до обяд на 16 март, петък.