ВМРО поиска съдът на заличи партия ДОСТ на Местан

Скан­дал­ната фон­дация „Бату плат­форм“ беше заличена от съда. Фон­дацията доби печална извес­т­ност, след като на прак­тика под­помогна гласуването за ДОСТ на пар­ламен­тар­ните избори, раз­давайки хранителни продукти. Решението на съда не под­лежи на обжал­ване.

Това се казва в официална дек­ларация на ВМРО.

Привет­с­т­ваме заличаването, но истината е, че самата противокон­с­титуционна пар­тия ДОСТ под­лежи на заличаване. ВМРО от години напомня, че пар­тии на етническа и вер­ска основа са заб­ранени от Кон­с­титуцията”, пишат в позицията си вой­водите.

Пар­тия ДОСТ в годините се доказа като оръдие на новите осман­ски амбиции на тур­с­кото ръковод­с­тво. Именно ние в миналия пар­ламент извоювахме да бъде ограничен броят на сек­циите в Тур­ция, за да спрем брутал­ната намеса на южната ни съседка в бъл­гар­с­ката вът­решна политика”, пишат от ВМРО и припом­нят, че са искали ДОСТ да не бъде регис­т­рирана от съда. Сай­тът „Епицен­тър” припомня, че през март 2017 г. по смет­ките на „Бату плат­форм“ са получени 100 000 евро от тур­с­ката банка Turkkiye Vakiflar Bankasi без данни за субекта на преведената сума. Сдружението е изпол­з­вало парите, за да закупи хранителни продукти — захар, брашно, ориз, макарони и др., които са раз­п­ределени в пакети с индивидуална стой­ност по 30 лв.

Дър­жав­ното обвинение твър­деше, че пакетите са раз­давани без­п­латно на бъл­гар­ски граж­дани — мюсюл­мани, „за да бъдат мотивирани да гласуват за ДОСТ на пар­ламен­тар­ните избори“. Пар­тията на Лютви Мес­тан не успя да събере нуж­ните гласове, за да влезе в 44-ото Народно съб­рание.

Получаването на парични сред­с­тва от анонимен източ­ник в чужда дър­жава и финан­сирането с тях на предиз­борна агитация е в нарушение на Избор­ния кодекс, както и на тек­ста от Кон­с­титуцията, който заб­ранява на сдруженията да извър­ш­ват политическа дей­ност, присъща само на пар­тиите.