Удариха банда, заграбила с измами много апартаменти в София

За успешна реализация срещу организирана прес­тъпна група в София на ГДБОП и прокуратурата, съобщи Блиц вчера. Групата е дейс­т­вала на територията на кв. „Люлин“. До момента са задър­жани пет лица. Едното лице е с парична гаран­ция, защото е съдейс­т­вало активно на обвинителите, обяви админис­т­ратив­ният ръководител на Специализираната прокуратура Иван Гешев по време на брифинг на прокуратурата и МВР. Претър­сени са били 30 адреса. По досъдеб­ното произ­вод­с­тво има данни за 10 апар­тамента, които са били прис­воени чрез имами, прес­тъп­ната дей­ност е извър­шена чрез фал­шификация на документи и прех­вър­ляне през много лица. Групата се е занимавала с имотни измами и тър­говия на земи. Дирек­торът на ГДБОП главен комисар Ивайло Спиридонов обясни, за групата е имало оперативна инфор­мация отп­реди 7 месеца, пър­воначално за незаконна лих­вар­ска дей­ност.