След срещата във Варна: ЕС и Турция продължават диалога

След срещата във Варна: ЕС и Турция продължават диалога

Брюксел ще плати на Анкара остатъка от трите милиарда евро за бежанците

Пос­ветихме днеш­ната среща на диалога между ЕС и Тур­ция и се обединихме около позицията, че той трябва да продължи. Това обявиха днес всички учас­т­ници в срещата на върха ЕС — Тур­ция, със­тояла се в резиден­ция “Евк­синог­рад“ край Варна, цитирани от БТА. В срещата учас­т­ваха пред­седателят на Европейс­кия съвет Доналд Туск, пред­седателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, президен­тът на Тур­ция Реджеп Ердоган и бъл­гар­с­кият премиер Бойко Борисов. Водихме кон­с­т­рук­тивна дис­кусия, заяви премиерът Бойко Борисов. Очак­ванията бяха да няма тол­кова кон­с­т­рук­тивна позиция, но съм благодарен и на тримата, че говорихме около това, което ни обединява. Пос­тавихме всички въп­роси, които касаят Бъл­гария и Европа. И на двус­т­ран­ните срещи пос­тавихме всички теми, като се започне от тракийс­ките бежанци и изсел­ници, обяви Борисов без да обясни какъв е бил отговорът на Ердоган. Има доста претен­ции и от тур­с­ката страна, но раз­говорите ще продъл­жат и се надявам да има решения, каза Борисов. Споразумението за бежан­ците продъл­жава, след­ващият транш за Тур­ция се осигурява посочи премиерът Борисов. Най-големият успех е, че след замерянето с претен­ции и реп­лики през медиите, сега вече се връщаме на масата на преговорите, всеки със своите мотиви. Мисля, че в края на пред­седател­с­т­вото ни ще има още една такава среща, каза Борисов. 

Президен­тът на Тур­ция Реджеп Ердоган е пов­диг­нал по време на раз­говорите всички проб­леми и въп­роси, свър­зани с отношенията с ЕС, с отделни дър­жави членки и с вой­ната в Сирия. Надявам се периодът на лоши отношения между Тур­ция и ЕС да е останал в миналото, каза президен­тът Ердоган в изяв­лението си след срещата на върха. Тур­с­кият президент обяви, че по време на срещата е обсъдена въз­мож­ността отношенията между Тур­ция и ЕС да станат по-интензивни. Ердоган изтъкна, че кан­дидатурата на Тур­ция за член на ЕС е подадена през 1963 г., а през 2018 г. все още Тур­ция е само кандидат-член и затова трябва да се нап­рави стъпка към ускоряване на преговор­ния процес.

Реджеп Тайип Ердоган посочи, че Тур­ция изпъл­нява своите ангажименти по отношение на бор­бата с тероризма. Той отчете, че в момента на тур­ска територия се намират около 3 милиона бежанци, а с тези от Ирак стават 4 милиона.

Затова тур­с­кият президент нас­тоява ЕС да изп­лати втория транш от обещаните и договорени 3 млрд. евро.

Президен­тът на Тур­ция наб­легна, че очаква да се либерализира визовият режим за тур­с­ките граж­дани за ЕС и затова той нас­тоява по-скоро да бъде финализирана работата по този въп­рос. Бор­бата с тероризма е друг много важен въп­рос, смята Ердоган, защото Тур­ция е била цел на редица терорис­тични организации като ДАЕШ, ПКК и други. Според него антитерорис­тич­ните операции, които Тур­ция провежда, помагат за сигур­ността на тур­с­ките граж­дани, затова Тур­ция не трябва да бъде критикувана за провеж­дането на тези операции.

Няколко години под­к­репям усилията на Тур­ция да стане член на ЕС, каза пред­седателят на ЕК Жан-Клод Юнкер. Против съм идеята да се прек­ратят преговорите за член­с­тво с Тур­ция. Аз съм гарант, че тези преговори ще продъл­жат, заяви Жан-Клод Юнкер. Пред­седателят на ЕК заяви, че не трябва да има съм­нение по ангажимента на ЕС по отношение на трите милиарда евро за Тур­ция за справяне с миг­рацион­ния натиск. Ангажимен­тът на ЕС по отношение на бежан­ците в Тур­ция ще бъде спазен, заяви Юнкер.

По отношение на миг­рацията не всичко е идеално, но споразумението, което сключихме между Тур­ция и ЕС, се оказва много ефикасно, като с 87 процента са намалели бежан­ците, идващи към ЕС, каза Юнкер.

Ние искаме Тур­ция да бъде истин­ски стратегически пар­т­ньор на ЕС, каза още Юнкер, цитиран от БТА.