Жители на село Обручище протестират за нов път

Жители на село Обручище протестират за нов път

Жители на старозагор­с­кото село Обручище се вдигат на протест. Причината е 15-километров път, който не е ремон­тиран повече от 30 години, съобщи Би Ти Ви.

Пътят е треток­ласен, но е от репуб­ликан­с­ката пътна мрежа. Той е връзка с общин­с­кия цен­тър град Гълъбово на няколко села – Иск­рица, Мед­никарево и Обручище. Това е и пътят, по който се движат всяка сут­рин автобусите с работ­ници за два стратегически обекта – руд­ник три на мини „Марица Изток” и ТЕЦ „Кон­тур Глобал Марица Изток 3”. По този път минава и основ­ният трафик на камиони с машини, резер­вни части и кон­сумативи за цен­т­ралата, както и всички превозни сред­с­тва над 12 тона. Протес­тиращите блокираха пътя рано вчера сут­ринта. Мес­т­ните хора твър­дят, че пътят се оправя всяка година, но ремон­тите са некачес­т­вени. Според тях линей­ките и автомобилите със специално пред­наз­начение трудно минават по това трасе, което е пред­пос­тавка за инциденти. Според пред­с­тавители на АПИ ремон­тът може да започне още утре, стига времето да го поз­воли.