Кога станаха 67

Димитър Иванов, макар и екс­перт във философията на Лидер­с­т­вото, винаги е бил един от нас. Ентусиаз­мът и тър­пението, с които дава тон за работа, дик­туват професионализма и майс­тор­с­т­вото в правенето на вес­т­ника. Чес­тит рож­ден ден! Миналото е мъдро, но е важен е днеш­ният ден!