Медици от ловешката болница блокират пътя София - Варна

Медиците от ловеш­ката бол­ница излизат отново на протест заради неиз­п­латени зап­лати и неяс­ното бъдеще на лечеб­ното заведение, съобщи БНР. В знак на недовол­с­тво вчера 17 часа́ те планират да блокират движението по глав­ния път София — Варна, в района на пътен възел Абланица край Ловеч. Работещите в ловеш­ката бол­ница получиха едва в петък януар­с­ките си зап­лати. Медиците обаче нас­тояват за трайно решаване на проб­лема с изп­лащането на зап­латите им и излизането на лечеб­ното заведение от теж­кото финан­сово със­тояние, комен­тира Здраве.нет. Когато сме получили някаква зап­лата, не решава проб­лема. Това е ден за ден – така караме вече колко години, сподели лекар от бол­ницата, цитиран от национал­ното радио. В XXI век да нямаме бол­ница. Това е прес­тъп­ление, недовол­с­тва друг медик.

Протес­тът на ловеш­ките медици бъде под­к­репен от так­симет­рови шофьори и жители на града.