Ботевград = див Запад: Ежедневни кражби и побоища тревожат местните жители

Ботевград = див Запад: Ежедневни кражби и побоища тревожат местните жители

Полицаите в града били прекалено малко и никой не може да спаси гражданите от бандитите , призна кметът Иван Гавалюгов

В Ботев­г­рад е като в Дивия запад. Всеки ден в града има обири и бой, сиг­нализираха мес­тни жители, би тревога „Нова телевизия”. Те се оплак­ват, че полицаите са малко и никой не може да спаси граж­даните от бан­дитите. Пред камерата на телевизията кметът Иван Гавалюгов призна, че проб­лемът с прес­тъп­ността е наис­тина сериозен. Коренът на проб­лема, според него, е чув­с­т­вото за без­наказаност, заради силно намаления със­тав на мес­т­ното полицейско управ­ление – 25 унифор­мени са на щат, което е поне два пъти под санитар­ния минимум, призна той. Има по два пат­рула на смяна за денонощие, комен­тира Гавалюгов. Жители на ботев­г­рад­с­кото село Скравена обяс­ниха, че там няма къща, която да не е обирана. Хората сиг­нализират полицията, но мерки не се взимат. Водели се досъдебни произ­вод­с­тва срещу неиз­вес­тни извър­шители. В къщата, в която живея, си влизат по всяко време. Няма значение какви са ми вратите, раз­каза жителка на Скравена. Пиша жалби и само си пиша. Не са задър­жани тези хора никога, заяви потър­певша. Мъж пък призна, че преди 10 дни са му отк­рад­нали флекс. Отк­рад­наха и джиесем. Никой не ми съдейс­тва от полицията. Намерихме кой го е отк­рад­нал, но той отрече и каза, че го е взел от заложна къща и случаят прик­лючи, обясни още пос­т­радалият. Жена раз­каза, че мъж е починал от бол­ките си след побой от един от ромите на име Симеон. Ромът отк­радна парите от дядото. Цялата му пен­сия взе, но все пак го хванаха. Парите бяха вър­нати на въз­рас­т­ния мъж, но от бол­ките си, той почина на 18 май, раз­каза още тя. Оказа се, че много хора не смеели да се покажат пред камера и да свидетел­с­т­ват за ужасите, защото ромите зап­лаш­вали, че ще ги запалят. Лично съм получавал от този същия ром, че ще ми запали къщата, ако се оплача, свидетел­с­тва още един от пос­т­радалите. Пос­лед­ният случай в Ботев­г­рад е отп­реди няколко дни. Младежи от ром­ски произ­ход влизат в дис­котеката в града, носейки железа, с колове, раз­казва свидетел. Освен че напад­нали охраната, агресив­ната група нанесла и щети по заведението. Мъжът няма идея защо се е стиг­нало до нападението, но предуп­реди — “това е ежед­невие в Ботев­г­рад“. Той продължи, че съз­далото се криминално общес­тво в града е сякаш тотално необез­покоявано и затова си поз­волява подобни прояви всеки ден.