Корнелия Нинова в Перник: Каним всеки смел българин да се включи във “Визия за България“

Корнелия Нинова в Перник: Каним всеки смел българин да се включи във “Визия за България“

Лидерът на БСП прие връчи членски карти на млади социалисти в миньорския град

На 21 юли ще пред­с­тавим “Визия за Бъл­гария” — пред­ложение към всички бъл­гари, които искат да учас­т­ват във вземането на решенията за бъдещето на страната ни. Каним в нея да се включат неп­равител­с­т­вени организации, учените от БАН, младите и актив­ните хора, всички, които не се страхуват да изразят граж­дан­ска позиция. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в Пер­ник, където бе гост на отбеляз­ването на 110-годишнината от съз­даването на пар­тий­ната организация. Тя прие 15 нови членове на пар­тията и им пожелава да бъдат част от каузата на левицата.

“Изп­равени сме пред тотал­ната липса на справед­ливост. Не е справед­ливо да работиш 40 години и да живееш с 200 лв. на месец. Не е справед­ливо прес­тъп­ник да те нападне в дома ти и да се раз­хожда на свобода. Не е справед­ливо да си болен, но да не можеш да си платиш да се лекуваш. Не е солидарно май­ките на деца с увреж­дания да лежат на дъжда пред пар­ламента, а много депутати да минават и да не ги пог­леж­дат“, категорична бе Кор­нелия Нинова.

Губим дър­жав­ността си, доживяхме днес в пар­ламента, дър­жавен чинов­ник да се изп­рави от най-високата трибуна и да каже, че няма да изпъл­нява законите на страната и това е шефът на КЕВР“, каза още лидерът на социалис­тите. Тя заяви, че Иванов няма да изпъл­нява законите на страната, защото трябва да спаси Гинка Вър­бакова и сдел­ката с ЧЕЗ и онези, които стоят зад нея и й подаряват национал­ната сигур­ност на страната. „Това е паралел­ната дър­жава и зад­кулисието“, комен­тира Нинова.

Дойде време да се борим. отново за семейс­т­вото и децата си. Дойде време да се борим за Бъл­гария и да не приемем обратно нелегални миг­ранти в бежан­ски лагери в Бъл­гария“, заяви Нинова пред пер­ниш­ките социалисти. Тя бе категорична, че заради всичко това левицата не може да спре само с критика и кон­с­татации. „Предиз­викател­с­т­вото пред БСП е да дадем решения, да поведем народа си и да спасим дър­жавата“, заяви още Кор­нелия Нинова.