Убийството на данъчния служител не е разкрито

Убийството на данъчния служител не е разкрито

Операцията е проведена в София, Приморско и Белово, уточниха от спецпрокуратурата

Спец­п­рокуратурата не е раз­к­рила убийс­т­вото на данъч­ния служител Иво Стаменов, стана ясно на брифинг на Специализираната прокуратура. Припом­няме на 3 юли при специализирана операция на ГДБОП при пред­варител­ната работа е установена дей­ност на организирана прес­тъпна група от четирима членове — с цел изнуд­ване, лих­вар­ска дей­ност, изпъл­нение на поръчки срещу раз­лични лица.

Ръководител на групата е брат на депутат от Народ­ното съб­рание — Борис Аврамов. По време на акцията са задър­жани три лица, чет­вър­тият член вече е бил задър­жан в зат­вора в Бур­гас. Спрямо четиримата са пов­диг­нати обвинения, прив­лечени са под наказателна отговор­ност. Спрямо три от лицата са внесени искания и за мярка за неот­к­лонение задър­жане под стража, която ще се гледа по-късно през деня.

Членовете на групата са засечени да се интересуват от лицето Стаменов, обясни наб­людаващият прокурор по делото Камен Гос­подинов за хода на раз­с­лед­ването. Нямаме доказател­с­тва, че задър­жаните на 3 юли са извър­шили убийс­т­вото, заяви Гос­подинов. Организираната прес­тъпна група е дейс­т­вала на територията на София. Извър­ш­вали са изнуд­вания на лица, които са били принуж­давани чрез зап­лаш­ване да поемат имущес­т­вени задъл­жения, обяс­ниха обвинителите. Стана ясно, че членовете на групата са еднов­ременно заемодатели и събирачи — има доказател­с­тва, че се занимават с лих­вар­ска дей­ност. Пов­диг­нати са обвинения за три изнуд­вания. Борис Аврамов е давал задачи на членовете на групата и е прив­лечен като обвиняем за ръководител на организираната прес­тъпна група, комен­тира Нюз.бг. Налице са съб­рани доказател­с­тва, че им е пос­тавял задачи, посочи Гос­подинов. Няма данни, че Борис Аврамов се е интересувал от убития данъчен. Неговите двама преки под­чинени са се интересували от Стаменов — един­с­т­веното, което е установено, че са тър­сели някой да му запали колата и някой да му нанесе телесна пов­реда, уточни Гос­подинов. Раз­с­лед­ването за убийс­т­вото на данъч­ния се води от Софийска град­ска прокуратурата. Спец­п­рокуратурата раз­полага с данни за три довър­шени изнуд­вания, свър­зани със зап­лаш­вания. На 4 юли стана ясно, че ден по-рано, са задър­жани и обвинени трима души. От Специализираната прокуратура са ги обвинили като учас­т­ници в група за рекет, която е поръчала следене и побой над зас­т­релян в София данъчен служител. Операцията е проведена в София, Примор­ско и Белово, уточ­ниха от прокуратурата. Групата се е със­тояла от четирима души, но един вече се намира в Бур­гас­кия зат­вор, където изтър­пява присъда за незаконно притежание на оръжие.