На 7 юли населението на България е 6 988 887 души

На 7 юли населението на България е 6 988 887 души

Предвижданията за 2030 г. поставят България в топ 3 на Европа по топене на населението

Кал­кулаторът на ООН изчисли, че броят на бъл­гарите е пад­нал под 7 милиона, съобщи Би Ти Ви. В студиото на телевизията стана ясно, че до 19 часа на 7 юли населението на Бъл­гария е 6 988 887 души. Раж­данията от началото на годината са 34 105, а смър­т­ността за същия период на време е 54 698. На тази дата — 7 юли, събота, са родени 140, починали са 224 души. Населението на Бъл­гария се топи и някогаш­ните мечти за 8-милионна и дори 9-милионния бъл­гарин днес са напълно раз­бити, комен­тира Епицен­тър.

Прог­нозата на Икономичес­кия и социален съвет към ООН е плашеща — ако тен­ден­цията за рязък спад на населението се запази, до 2060 г. бъл­гарите вероятно ще бъдат под 6 милиона. Най-благоприятната прог­ноза е до 2100-а да дос­тиг­нем 4,9 милиона, а най-критичната е да пад­нем дори до 3,85 милиона. Дан­ните на Депар­тамента по икономически и социални въп­роси към ООН, прес­мятат броя на населението на всяка страна в реално време, предаде Би Ти Ви. Най-многобройно е било населението на Бъл­гария през 1986 година — почти 9 милиона, припомня Дневник.бг. Оттогава досега всяка година броят на живеещите в страната намалява. Една от причините за това е високата смър­т­ност и нис­ката раж­даемост. Броят на раж­данията в Европа намалява зас­т­рашително, най-тежко е положението в Бъл­гария, предуп­реди преди година елек­т­рон­ното издание на френ­с­кия вес­т­ник “Економи матен“, цитирайки данни от национал­ния статис­тически инс­титут на Фран­ция. Бъл­гария е обез­людена с парамет­рите на катас­т­рофа, отчете вес­т­никът. Все още няма данни за 2016 г. за целия Евросъюз. Дан­ните за 2015 г. обаче са притес­нителни — с 5,09 млн. раж­дания срещу 5,2 милиона смър­тни случая, отбелязва изданието. Най-тежък е бил балан­сът в Бъл­гария със 70 000 раж­дания срещу 110 000 починали. Прог­нозата за 2030-а пос­тавя Бъл­гария в топ 3 на Европа по топене на населението, доказ­ват дан­ните. “Дефицитът“ на раж­данията е по-тежък от бюджет­ния и се ком­бинира с него, комен­тира изданието, цитирано от БТА.