Свлачище застрашава да срути жилищна сграда в Благоевград

Свлачище застрашава да срути жилищна сграда в Благоевград

Почти 30 години живеещите в кооперацията очак­ват да бъде укрепен опас­ният скат, който е висок около 7 метра. Раз­каз­ват, че при всеки проливен дъжд се свлича земна маса и падат големи камъни, които зас­т­рашават живота на преминаващите. Имахме инцидент, през ноем­ври 2016 г. на един голям блок падна и счупи крака на съп­ругата ми, счупи ѝ глезена, от тогава поехме инициатива към общината, молба до кмета, на ОБС, раз­каза пред БНТ един от жителите н сградата Кирил Гяур­ски. Всеки един момент, когато излезеш за работа или ежед­невието като цяло, първо трябва да пог­лед­неш на горе, да не те зас­тигне някой камък и да останеш жив, уточни той. По прин­цип по проект трябва да се изг­ради така исканата под­порна стена, която си е проект и една озеленителна алея, която към момента не същес­т­вува.

Хората раз­каз­ват, че до входа на кооперацията, не могат да стиг­нат дори линейка и пожарни коли. Имало е случай, в който е тряб­вало да се потърси бърза помощ и сме изнасяли хората, когато са много тежко болни на ръце., обясни и Миг­лена Чакърова от блока. Живеещите в кооперацията са в протес­тна готов­ност и нас­тояват общината да вземе мерки и да изг­ради под­порна стена. От Община Благоев­г­рад обещаха, че ще извър­ш­ват проверка на място и при необ­ходимост ще бъдат взети мерки, комен­тира БНТ.