Елена Йончева: От ГЕРБ ме клеветят, искат да спрат разследванията ми за премиера

Клеветата и набеж­даването от Делян Доб­рев и Антон Тодоров няма да спрат раз­с­лед­ването ми за къщата в Бар­селона на Бойко Борисов, инфор­мация за която се появи вече в медиите“.

Това заяви говорителят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Елена Йон­чева пред жур­налисти в пар­ламента. „Ще заведа дело за клевета така, както заведох дело срещу Борисов и спечелих“, категорична е тя.

Според нея това е пореден опит за клевета срещу депутат и жур­налист. По ней­ните думи нап­равеното изяв­ление от Делян Доб­рев и Антон Тодоров е прес­тъп­ление против правосъдието.

Ще потърся отговор от клевет­ниците по чл. 286 – набеж­даване, който гласи: „Който пред над­лежен орган на властта набеди някого в прес­тъп­ление, като знае, че е невинен, се наказва за набеж­даване и лишаване от свобода от 1 до 6 години“, каза още Елена Йон­чева.

По – рано вчера от ГЕРБ обявиха, че внасят сиг­нал в прокуратурата, КОНПИ и НАП за проверка на всички обс­тоятел­с­тва около общия биз­нес на Елена Йон­чева с Цветан Василев.

Сиг­налът е по повод пуб­ликации в медиите, че офшор­ната фирма „Дайли трей­динг лимитед” е соб­с­т­веност на Василев. От пар­тията се интересуват дали е спазено законодател­с­т­вото, има ли извър­шени прес­тъп­ления, има ли пране на пари и данни за нарушения. „Сиг­налът ще бъде внесен още днес”, под­черта Доб­рев.