Борисов преговаря повече от 4 часа с майките на деца с увреждане

Борисов преговаря повече от 4 часа с майките на деца с увреждане

Министър-председателят Бойко Борисов преговаря вчера повече от 4 часа до редак­цион­ното прик­люч­ване на броя на вес­т­ника с май­ките на деца с увреж­дания за необ­ходимите спешни реформи в законодател­с­т­вото свър­зано с проб­лемите на хората с увреж­дания. Омбуд­с­манът Мая Манолова също присъс­тва на срещата. Преговорите идват ден след като май­ките на деца с увреж­дания излязоха на национален протест под над­с­лов “Дър­жавата ни/ги убива“.

Май­ките призоваха парите за социал­ната реформа да бъдат взети от коруп­цията, от горивата. “Ударили сме дъното“, заяви една от протес­тиращите родители. Няма да им се мах­нем от главите и няма да приберем палат­ките, категорична са те. Май­ките са дали краен срок до 1 октом­ври, до тогава законите трябва да влязат в НС.

Мая Манолова присъс­тва на срещата като медиатор. С това да свърша работата си на пос­ред­ник между граж­даните и между властта, се надявам правител­с­т­вото да раз­бере май­ките, посочи Манолова. Май­ките имат много ясно виж­дане, акцен­тира тя. Манолова се надява властта да раз­бере, че май­ките не искат само пари, те искат реформа.