Петър Кънев бе лектор на Форум „ЕС-Евразия” в Беларус

Петър Кънев бе лектор на Форум „ЕС-Евразия” в Беларус

Пред­седателят на Комисията по икономическа политика и туризъм в 44-тото Народно съб­рание Петър Кънев беше специален гост – лек­тор на Меж­дународ­ния икономически форум в Брест, Беларус – „Европейски съюз – Евразия”.

Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Национал­ния съвет на БСП.

По време на визитата си Кънев посети пар­ламента в Беларус. Той проведе работни срещи с колегите му от мес­т­ната икономическа комисия.

Също така  бяха положени венци и цветя на мемориал­ния ком­п­лекс Брес­тка крепост – едно от най-възловите места в историята на Великата отечес­т­вена война.