Закопчаха (ли) Митьо Очите?

Закопчаха (ли) Митьо Очите?

Акцията на полицията предизвика километрични задръствания в Бургас

Несебър­с­кият бос Димитър Желяз­ков, по прякор Митьо Очите, е сред арес­туваните при акцията на ГДБОП и Специализираната прокуратура, която раз­т­ресе Бур­гас рано тази сут­рин, съоб­щава сай­тът „Флаг­ман“. Желяз­ков е закоп­чан пос­леден, след като в ареста вече са били голяма част от лей­тенан­тите му. Има и противоречива инфор­мация за Митьо Очите. Тя сочи, че той не е задър­жан, а дори е успял да се укрие в Тур­ция или Гер­мания. В момента е извес­тно, че при операцията са задър­жани над 10 човека. Сред тях са още знаковите фигури Йор­дан Въчев-Данчо Ларша и Никола Маринов — Магарето, който пос­т­рада сериозна при стрел­бата срещу Очите във “4 you“. Срещу групата ще бъдат пов­диг­нати обвинения за организирана прес­тъпна група, което се е занимавало с рекет, телесни пов­реди, раз­п­рос­т­ранение на нар­котици. Ролята на Очите била кон­с­пиративна и дирек­тно не общувал с под­чинените си. Преди години той изтърпя присъда като нар­кобос, но въп­реки това не се е отказал от прес­тъп­ления по Чер­номорието, раз­казаха запоз­нати.

Митьо Очите оцеля преди 2 години след стрелба в заведението “4 Yuo“, като обвинени за това бяха хора на врага му Божидар Куз­манов — Божо Кравата. Акцията на полицията предиз­вика километ­рични зад­ръс­т­вания в Бур­гас и региона. 19 души са задър­жани при спецак­цията на ГДБОП под ръковод­с­т­вото на Специализираната прокуратура в Бур­гаска област, уточни на извън­реден брифинг зам. глав­ния прокурор Иван Гешев. Несебър­с­кият бос Димитър Желяз­ков – Очите е обявен за общодър­жавно издир­ване. До края на деня ще стане ясно срещу кои от задър­жаните ще бъдат пов­диг­нати обвинения, както и ще бъде издадена европейска заповед за арест, съоб­щава Бургасинфо.ком. Намерени са оръжия, десетки адреси са претър­сени. Ще има обвинения за палежи на коли и обекти. Групата е дейс­т­вала по Южното Чер­номорие, пол­з­вала се е с влияние в страната. В имот в несебър­с­кото село Кошарица са били отк­рити жена и дъщеря на задър­жан мъж от Плевен, което говорело за връзки на прес­тъп­ната група в страната, обясни още Гешев. Леки автомобили „Ауди“ и „БМВ“ бяха задър­жани при акцията на ГДБОП. Автомобилите се намират на пар­кинга на ОДМВР и са запечатани с бележки „вещес­т­вени доказател­с­тва“.