Бенчо Бенчев и Несрин Узун са освободени от ареста

Бенчо Бенчев и Несрин Узун са освободени от ареста

Образувано е разследване за лично укривателство на Димитър Желязков-Митьо Очите

Общин­с­кият съвет­ник от Бур­гас Бенчо Бен­чев, който бе от граж­дан­с­ката квота на БСП, и който вече е изк­лючен от групата на левицата, и бив­шият депутат от ДПС Нес­рин Узун засега остават без обвинения за учас­тие в организирана прес­тъпна група, съоб­щиха от Специализираната прокуратура, предаде за bTV.

Те и другите четирима, които бяха задър­жани в Истан­бул заедно с Димитър Желяз­ков – Митьо Очите, са освободени от ареста на бур­гас­ката полиция.

Бенчо Бен­чев и останалите са били раз­питани като свидетели по досъдеб­ното произ­вод­с­тво за организираната прес­тъпна група. Но вече е образувано ново раз­с­лед­ване – за лично укривател­с­тво.

Специализираната прокуратура в София е съб­рала дос­татъчно доказател­с­тва за това прес­тъп­ление, но то е от ком­петен­т­ността на район­ните прокурори в Бур­гас.

Така че те трябва да решат дали Бенчо Бен­чев и останалите ще бъдат обвинени.

Припом­няме, че Димитър Желяз­ков – Митьо Очите беше задър­жан в истан­бул­ски хотел, а по-рано през сед­мицата 19 сочени за негови приб­лижени бяха заловени в Бур­гаско в хода на операция срещу организирана прес­тъпна група за рекет и нар­кораз­п­рос­т­ранение.

В неделя вечерта на летището в София е задър­жан един от тримата, които бяха обвинени задочно за учас­тие в организираната прес­тъпна група вед­нага след акцията. Той е прис­тиг­нал в страната с полет от Испания.

Общин­с­кият съвет­ник втори ман­дат в Несебър Пейко Янков все още е в неиз­вес­т­ност, но има европейска заповед за ареста му, съобщи вчера замес­т­ник глав­ният прокурор Иван Гешев, цитиран от „Епицен­тър”. „Мисля, че много бързо ще бъде намерен. Не е и в негов интерес да продъл­жава този процес, защото това не се цени добре в рам­ките на определени произ­вод­с­тва“, каза топ­магис­т­ратът по повод несебър­с­кия общинар, който е син на убития през 2007 г. шеф на мес­т­ния пар­ламент в мор­с­кия град и крупен хотелиер Димитър Янков.

БСП: Бен­чев не е дарявал пари за пар­тията

Пос­тъп­ления от дарения на общин­с­кия съвет­ник Бенчо Бен­чев в Общин­с­кия съвет на БСП – Бур­гас не са правени. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на мес­т­ната струк­тура на пар­тията.

От там посоч­ват, че един­с­т­вено ежемесечно, като всички общин­ски съвет­ници, Бен­чев внася по 70 лева член­ски внос. БСП – Бур­гас допълва, че ако някой е получавал дарения от Бенчо Бен­чев, то е било в лично качес­тво.