Задържаха телефонни измамници с 61500 лева в Бургас

Три “мулета“, взели от жители на Бур­гас общо сумата от 61 524 лева, златни накити и монети са задър­жани от служители на ОД на МВР в мор­с­кия град. И тримата мъже, получили парите и цен­ните вещи, след като притежателите им, били измамени по класичес­ката схема “оказ­ване на съдейс­т­вие на полицейски служители при задър­жането на телефонни измам­ници“. Задър­жаните са С.К. /24 г./ от Ляс­ковец, Г.Х. /24 г./от Камено и 87-годишния Т.Ч. от Бур­гас. Извър­шени са множес­тво процесуално-следствени дейс­т­вия, раз­пити на свидетели, раз­поз­наване, оглед на вещес­т­вени доказател­с­тва и др. Задър­жаните са нап­равили пълни самоп­риз­нания.