Състоянието на българчетата, пострадали в Италия се подобрява

Бъл­гар­с­ките ученици, които пос­т­радаха при взрива на цис­терна в Болоня, са в добро със­тояние и няма да се наложи да се под­лагат на тежки оперативни интер­вен­ции. Това каза в ефира на bTV дирек­торът на ПГМТ „Владимир Комаров” – Силис­тра Татяна Кин­джакова.

Общо три деца остават в бол­ница, като другите четирима пос­т­радали гим­назисти вече са при останалата част от групата в общежитието и ще ходят до лечебно заведение само за смяна на прев­ръзки. „Всички наранявания са от обгаряне от взрив­ната вълна”, обясни дирек­тор­ката.

Тя допълни, че всички са успели сами да се прид­виж­ват до общежитието, което е на около половин километър от мяс­тото на взрива, като прид­ружаващите ги учители са подали сиг­нал в спеш­ната помощ.

Най-тежко пос­т­радалото момче е в специализираната бол­ница в Чезена, като пър­воначал­ната прог­ноза на лекарите е, че ще се наложи да остане под наб­людение 40 дни, защото ходилата му са пос­т­радали. Днес или утре от Бъл­гария ще прис­тиг­нат баща му и брат му, посочи генерал­ният кон­сул на Бъл­гария в Милано Росен Руфев.

Той комен­тира, че учениците вече преодоляват психологичес­кия шок от тежки инцидент.