Несебърския общинар Пейко Янков остава в ареста

Несебърския общинар Пейко Янков остава в ареста

В ареста за пос­тоянно остава членът на Общин­ски съвет – Несебър Пейко Янков, който има още две обвинения за учас­тие в прес­тъп­ната група на Димитър Желяз­ков — Очите и за умиш­лен палеж. Общин­с­кият съвет­ник беше обявен за издир­ване след акцията от 1 август срещу групата на Митьо Очите занимавала се с рекет, палежи и нар­кораз­п­рос­т­ранение. Той сам се предаде в полицията на 13 август. На 23 август мяр­ката на Янков може да бъде обжал­вана пред апелатив­ния спец­съд.

Янков беше обявен за издир­ване след акцията от 1 август срещу групата на Митьо Очите занимавала се с рекет, палежи и нар­кораз­п­рос­т­ранение.

Прокурорът обясни, че срещу Янков има три обвинения — за изнуд­ване, учас­тие в прес­тъпна група и умиш­лен палеж. Прокурор Ган­чева каза още, че Пейко Янков е обвинен за упот­реба на сила, пос­ред­с­т­вом която са били принуж­давани тър­говци да се раз­пореж­дат с имущес­т­вото си. Другото е за упраж­няване на натиск чрез сила с цел пос­т­радалото лице да се откаже от дружес­т­вените си дялове в “Хер­мес груп“ ООД. Това било станало по указания на Митьо Очите. Ган­чева допълни, че има множес­тво показания на явни свидетели срещу Янков. Както и изгот­вени пожаротех­нически и ДНК екс­пер­тизи.

По думите й пет месеца са били изпол­з­вани СРС-та срещу групата. Раз­с­лед­ването е траело две години, като прокурорът обясни, че е преценка на раз­с­лед­ващите кога и колко да под­с­луш­ват. Според адвоката на Янков Росен Кожухаров той не се е укривал. По думите му неговият под­защитен е бил призован като свидетел, а не като обвиняем. Според него Янков и Митьо Очите се поз­нават. Адвокатът нямал инфор­мация какво е правил Янков от деня на акцията срещу групата на Очите на 1 август до момента, в който се е предал в МВР на 13 август.

Прокурор Детелина Ган­чева комен­тира обаче, че Янков два пъти е бил призоваван като обвиняем, не като свидетел. Раз­с­лед­ващите са имали данни, че той е бил извън страната и затова е била издадена и Европейска заповед за арест.