Социалист: Без война у нас годишно загиват над 700 човека и 10000 са ранени

Социалист: Без война у нас годишно загиват над 700 човека и 10000 са ранени

Сбър­кана е сис­темата за опаз­ване на безопас­ността на движението и въп­реки теж­ките катас­т­рофи и пос­лед­валите раз­с­лед­вания нищо не се случва, категоричен е Георги Свилен­ски

Да загиват по над 700 човека на година от път­нот­ран­с­пор­тни произ­шес­т­вия, това е повече от притес­нително. Със сигур­ност е опасно за дър­жавата, тъй като ние без война и без никакви природни бед­с­т­вия губим така без нищо 700 човека и над 10 хиляди или 12 остават ранени инвалиди след такива път­нот­ран­с­пор­тни произ­шес­т­вия”. Това заяви за „Фокус” депутатът от БСП Георги Свилен­ски, който допълни, че е крайно време дър­жавата да има политика за справяне с това бед­с­т­вие, защото виж­дате само за този летен сезон колко загинали хора има, извън тази катас­т­рофа и миналата сед­мица имаше 78 човека при раз­лични ПТП, и никой нищо не прави.Социалистът реп­ликира дейс­т­вията на управ­ляващите с думите: „Говори се, ще раз­деляме Закона за движение на три. Добре, раз­делиха го на три механично – без никаква философия, без никаква цел или виж­дания относно младите водачи. Защото предиш­ната катас­т­рофа беше с млад водач, който блъсна две деца в Пет­рич. И това никой не го комен­тира. МВР казва – ние свър­шихме нашата работа, раз­делихме закона”.

Според Свилен­ски въп­росът не е от 600 члена да нап­равиш три закона по 200 члена, а да нап­равиш така че този закон да работи и наис­тина да дава резул­тати. И това нещо го слушаме вече четири години, че ще има нов Закон за движение по пътищата, а днес решили ускорено през месец сеп­тем­ври да бъде приет: „Ако вър­нете новините, ще видите че през октом­ври 2017 г. отново имаше среща при министър-председателя и им беше казал „до края на годината искам нов Закон за движение по пътищата“. Да, но вече сме сеп­тем­ври месец 2018 г., не само че го няма, той просто не е внесен в Народ­ното съб­рание.

Пред­с­тавителят на БСП даде пример с автобус­ната катас­т­рофа на магис­т­рала „Тракия”: „Някой раз­бра ли до ден днешен каква е причината? Тогава говорехме водач­ката се е блъс­нала, шофьорът е излязъл, нямало ман­тинела, имало ман­тинела. Но за общес­т­вото, за медиите стана ли ясно каква е причината от онази катас­т­рофа, за да не се пов­таря? Нищо! Всичко мина, замина. Но пак каз­вам, сбър­кана е сис­темата, сбър­кано е управ­лението на безопас­ността в дър­жавата”.